Pages

Our Partners

"આ બ્લોગ પર આપનું સ્વાગત છે.આ બ્લોગમાં શિક્ષણ, સાહિત્ય, કાયદા,ખેતી અને વિવિધ યોજનાઓ વિષયક માહિતી આપેલ છે.આ બ્લોગ વિશેના આપના અભિપ્રાયો કે સૂચનો આવકાર્ય છે.બ્લોગ નીચે આપેલ Contact Form માં આપનો અભિપ્રાય કે સૂચન લખી મોકલો.આપનો શુભેચ્છક - HARI PATEL (Blogger)"

25 May 2017

Hari Patel : વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો

Hari Patel : વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો: ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા) ધોરણ-10 ના પાઠ્યપુસ્તકમાં આવેલા વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો.MOST IMP GUJARATI GRAMMAR FOR STD -10  GUJARATI (FL) 001 ( GSEB - GANDHINAGAR )

21 May 2017

ગુજરાતી વ્યાકરણ ધોરણ-10

      ગુજરાતી ધોરણ-10 (પ્રથમ ભાષા) ના નવા અભ્યાસક્રમ મુજબના વ્યાકરણની સમજૂતી સરળ ભાષામાં અહીં આપવામાં આવશે.

ગુજરતી (FL) ધો-૧૦ ક્વિજો

 ગુજરાતી વિષયની  પરીક્ષા આપો
ગુજરાતી વિષયની  ફ્રી ઓનલાઇન પરીક્ષા આપો અને પરીક્ષાઓમાં આત્મવિશ્વાસ કેળવો
 (એક નવી શ્રેણી)
- Hari Patel

23 April 2017

કોપીરાઇટ અંગે સૂચના

                   આ બ્લોગનું કે  આ બ્લોગ પર આપેલ અન્ય બ્લોગની લિંકનું લખાણ જાહેર વાચકો માટે છે.આ લખાણ કે કોઇપણ ફાઇલનો  વ્યક્તિગત ઉપયોગ કરી શકાશે, પણ અન્ય કોઇપણ બ્લોગ,વોટસએપ કે ફેસબુક પર તેને મૂકી શકાશે નહી. આ બ્લોગ કે તેની કોઇપણ પોસ્ટની લિંક કોઇપણ બ્લોગ પર કે ગમે ત્યાં મૂકવાની છૂટ છે.સંમતી સિવાય કોઇપણ બ્લોગનું મૌલિક લખાણ અન્ય બ્લોગ પર મૂકવાથી  ઇ-કોપીરાઇટનો ગુનો બને છે.તેની નોંધ લેશો.

                                            - હરિભાઇ પટેલ (બ્લોગર‌

05 April 2017

Hari Patel : અંગ્રેજી વ્યાકરણ (English Grammar)


Hari Patel : અંગ્રેજી વ્યાકરણ (English Grammar):  


વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે વિષયવાર અંગ્રેજી ગ્રામરની pdf Files અને Word doc. ડાઉનલોડ કરો તેમજ ધો-૧૦ અને ૧૨ ના પરીક્ષાર્થીઓ માટે ઉપયોગી અંગ્રેજી વ્યાકરણની બુક ડાઉનલોડ કરો.

20 March 2017

Hari Patel : પશુપાલન લેખો

Hari Patel : પશુપાલન લેખો: ખેડૂત મિત્રો, અહીં પશુપાલન વ્યવસાયમાં ઉપયોગી થાય તેવા મહત્વના લેખો મૂકવામાં આવશે. આ વિભાગની મુલાકાત લેતા રહેશો અને અભિપ્રાય પણ આપશો.આભાર. ...

ભેંસોનો આદર્શ તબેલો (પ્રેરણાનાં પુષ્પો)


વેપારીઓ પણ ટૂંકા પડેઃ 2 લાખનું રોકાણ, 15 લાખની કમાણી

  • ગુજરાતનો મોર્ડન અને સૌથી મોટો તબેલો (વર્ષ-૨૦૧૩)
  • જાફરાબાદી, બન્ની, મહેસાણી, બનાસ સહિત 250 ભેંસો
  • રોજનું 1300થી 1400 લીટર દૂધ, મહિને 40,000 લીટર
  • મહિનાની આવક 15,00,000 રૂપિયા
  • નાબાર્ડ તરફથી સબસિડી કે રાજ્ય સરકાર તરફથી કોઈ સહાય મળી નથી

Hari Patel : વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન બાંધકામ સહાય યોજના

Hari Patel : વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન બાંધકામ સહાય યોજના:              10. વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન બાંધકામ માટે સહાય આપવાની યોજના     રાજયની વિકલાંગ વિધવા બહેનોની પરિસ્‍થિતિ ધ્‍...

19 March 2017

Answer Key For Exams


Answer Key Of  
Competitive Examinations  Papers

  •  PSI Recruitment Board (PSIRB) PSI / ASI / IO / AIO Final Answer key 2017
           1.  Gujarati
           2.  English
           3.  General Knowledge 
           4.  Law


રેવન્યુ ખાતાનાં મહત્વના પરિપત્રો

ખેડૂત મિત્રો, રેવન્યુ ખાતાનાં રોજ-બરોજ ખૂબ જ ઉપયોગી એવા કેટલાક  મહત્વના પરિપત્રો અહીં મૂકવામાં આવેલ છે.જેના પર ક્લિક કરીને સીધા ડાઉનલોડ કરી શકાશે.આભાર. અપનો શુભેચ્છક - હરિ પટેલ

18 March 2017

ખેતી (કૃષિ) સહાય યોજનાઓ

ખેડૂત ઉપયોગી  કૃષિ (ખેતી) સબંધી 
ગુજરાત સરકારની 
વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ વિશે જાણો.

16 March 2017

Hari Patel : સુ વિ ચા ર કોડિયાં

Hari Patel : સુ વિ ચા ર કોડિયાં:    અહીં બે વિભાગમાં સુવિચારો મૂકવામાં આવેલા છે.  "કાવ્ય કોડિયાં" માં મહત્વની કાવ્યપંક્તિઓ અને "વિચાર કોડિયાં" માં ...

14 March 2017

વાહન સબંધિત અરજી ફોર્મસ

આ પોસ્ટમાં વાહન-વ્યવહાર અને ડ્રાઇવિંગ વગેરેને લગતા વિવિધ પ્રકારનાં અરજી પત્રકો (ફોર્મસ) આપેલ છે.જે આપને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા જે તે ફોર્મ પર ક્લિક કરો.

01 March 2017

Hari Patel : ૧૦૦ સાફલ્ય ગાથા -ખેડૂત ઉપયોગી પુસ્તક

Hari Patel : ૧૦૦ સાફલ્ય ગાથા-ખેડૂત ઉપયોગી પુસ્તક: ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા  ૧૦૦ સાફલ્ય ગાથા પુસ્તક  સૌજન્ય : કૃષિ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત સરકાર તથા આત્મા,ગુજરાત રાજ્ય,ગાંધીનગર  ...

27 February 2017

Hari Patel : Software Download

Hari Patel : Software Download: વિવિધ પ્રકારનાં Software વિશે જાણો અને Download કરો...                    કમ્પ્યુટર માટેનાં ઉપયોગી સોફ્ટવેયર ઘણી બધી વેબસાઇટો...

19 February 2017

Hari Patel : રેશનકાર્ડનાં અરજીપત્રકો

Hari Patel : રેશનકાર્ડનાં અરજીપત્રકો: રેશનકાર્ડને લગતાં વિવિધ પ્રકારનાં અરજી પત્રકો ડાઉનલોડ કરો  સૌજન્ય: ગુજરાત સરકાર

16 February 2017

HARI PATEL : ભારતનું બંધારણ

HARI PATEL : ગુજરાતી વ્યાકરણ

HARI PATEL : ગુજરાતી વ્યાકરણ:          વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તેમજ ધો-૧૦ અને ૧૨ ની જાહેર પરીક્ષાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી ગુજરાતી વ્યાકરણ અહીં આપેલ છે.આપનો શુભેચ્છક  ...

14 February 2017

લોકકલ્યાણલક્ષી યોજનાઓ


૧. વૃદ્ધ પેન્શન (વય વંદના)
  ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના (વય વંદના)
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme –(IGNOAPS)
     ભારત સરકારના ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય નવી દિલ્હી દ્વારા  તા.૧૯-૧૧-૨૦૦૭થી ઉપરોકત યોજના સમગ્ર ભારતમાં અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે. જેનો ગુજરાત રાજયમાં તા.૧-૪-૨૦૦૮થી અમલ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેની અરજી સંબંધિત તાલુકાના મામલતદારશ્રીને અલગથી કરવાની રહે છે.

10 February 2017

HARI PATEL : Competitive Exams Quizzes


સામાન્ય જ્ઞાનની ફ્રી ઓનલાઇન પરીક્ષા આપો અને પરીક્ષાઓમાં આત્મવિશ્વાસ કેળવો
 (એક નવી શ્રેણી)
HARI PATEL : Competitive Exams Quizzes:      ઓનલાઇન ગુજરાતી જનરલ નોલેજ ક્વિઝ  - Hari Patel         
   અહીં  વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આપતા પરીક્ષાર્થીઓ માટે વિષયવાર ખૂબ જ ઉપયોગી... ઓનલાઇન ક્વિઝની શ્રેણી જોવા અને પરીક્ષા આપવા ઉપરની લિંક પર ક્લિક કરો....કોઇ લોગઇન થવાની જરૂર નથી.ફક્ત આપનું નામ અને ગામ/શહેરનું નામ લખો.દરેક ક્વિઝ 20 પ્રશ્નોની (MCQ) પ્રકારની અને જવાબો આપી શકાય તેમજ મેળવેલ ગુણ જાણી શકાય અને સાચા-ખોટા ઉત્તરો પણ જાણી શકાય તે રીતે તૈયાર કરેલ છે.